เกี่ยวกับ ไทยวิกตอรี่

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ที่ใช้ใน ห้องปฏิบัติการ  ห้องทดลอง(LAB) เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางด้านงานวิจัยทดสอบ การเก็บตัวอย่าง เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ,อุปกรณ์ที่ใช้ใน เครื่องมือสมุทรศาสตร์ ,เครื่องมือทางด้านการอาหาร ,เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม ,เครื่องมือด้านธรณีศาสตร์ ,เครื่องมือทางการเกษตรป่าไม้ ธรณีวิทยา  บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด ได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ให้บริษัทไทยวิกตอรี่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าดังกล่าวเพื่อแนะนำบริการลูกค้าด้วยความชำนาญ รวมถึงการซ่อมบริการหลังการขาย

Visitors: 87,866