• เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน-2
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดและบันทึกค่าความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องทดสอบกำลังแรงเฉือนของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • ชุดศึกษาคุณลักษณะและแยกหมวดหมู่ของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เครื่องวัดอัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน Model.PR2
  0.00 THB

   

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Visitors: 93,047