• เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช รุ่น LCi T
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ SB-900
  0.00 THB
 • ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเมล็ด
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเมล็ด-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในลำต้นพืช-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในลำต้นพืช
  0.00 THB
 • เครื่องวัดค่า-ออกซิเจน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบกระเป๋าหิ้ว-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบกระเป๋าหิ้ว-3
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความยาวราก
  0.00 THB
 • เครื่องวัดสีผลไม้
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบตั้งโต๊ะ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดดัชนีทรงพุ่มพืชไม้ยืนต้น
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบกระเป๋าหิ้ว
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความยาวรากในห้องปฎิบัติการ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช-4
  0.00 THB
 • เครื่องวัดการเปิด-ปิด-ปากใบ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช รุ่น LCpro T
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช-3
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช-1
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเครียดของพืช
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช
  0.00 THB

Visitors: 3,429