เมนู

ทางด้านสมุทรศาสตร์

 • ใหม่ล่าสุด
  CTD profiler Model SD204
  0.00 THB
 • ยานดำน้ำระดับน้ำลึกแบบควบคุมระยะไกล..
  0.00 THB
 • ยานดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบต่างๆ-WATER-SAMP
  0.00 THB

เครื่องมือแนะนำ

 • เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน Model.PR2
  0.00 THB
 • Profile Probe PR2/4
  0.00 THB
 • Profile probe PR2/6
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ Model. WS-GP1
  0.00 THB

ทางด้านพืชศาสตร์

 • IRT Infrared Temperature Sensor
  0.00 THB
 • เครื่องสแกนความยาวราก CL-602
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความยาวรากพืช CL-600
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช CI-110
  0.00 THB

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป-อุปกรณ์

 • Table Top Micro Ultracenttrifuge/Hitachi
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่าง รุ่นประหยัด
  0.00 THB
 • เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่าง ขนาดใหญ่
  0.00 THB

ทางด้านธรณี

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน-2
  0.00 THB
 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกค่าความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • เครื่องวัดอัตราเมตาโบลิซึม ประเมินสุขภาพของปะการัง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอน
  0.00 THB
 • Sediment core sampl type Beeker,standard
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง วิเคราะห์โลหะหนัก
  0.00 THB

เครื่องมือด้านกีฏวิทยา

 • เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงแนวตั้ง
  0.00 THB
 • เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงแนวนอน
  0.00 THB
 • เครื่องดูดเก็บตัวอย่างแมลงภาคสนาม
  0.00 THB
 • เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดละเอียดแบบอัตโนมัติ
  0.00 THB

เครื่องมือด้านเมล็ดพันธุ์

 • Purity Workboard
  0.00 THB
 • Cirline magnjfier lamp
  0.00 THB
 • Seed Counting Tray
  0.00 THB
 • หลาวสุ่มตัวอย่างเมล็ด
  0.00 THB

เครื่องมือด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 • Check Gas Analyzer F-920
  0.00 THB
 • Store Gas Analyzer F-940
  0.00 THB
 • Three Cas Analyzer F-950
  0.00 THB
 • Ripen Gas Analyzer F-960
  0.00 THB

เครื่องมือทางการอาหาร

 • เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม ด้วยระบบอินฟาเรด
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
  0.00 THB

เครื่องมือสำรวจนิเวศวิทยาป่าไม้

 • เครื่องวัดความสูงต้นไม้ VERTEX LAZER GEO
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความสูงต้นไม้
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความสูงต้นไม้
  0.00 THB
 • เครื่องมือวัดความสูง/ระยะทาง
  0.00 THB

เครื่องมืออื่นๆ

 • Underwater navigation system
  0.00 THB

 

ค้นหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆได้จากเว็ปไซด์ด้านล่างที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่แบนเนอร์ด้านล่าง

 

   

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
จำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องทดลอง (LAB)ทางวิทยาศาสตร์ และมีบริการหลังการขายและรับซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ ในการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวัด ในงานวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร ฯลฯ และทางบริษัทได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือผลิตภัณฑ์ มากมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลามากกว่ากว่า ๒๓ ปี เน้นและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าพร้อมการให้บริการหลังการขาย

 
 Contact : THAIVICTORY CO..LTD.  

Address : 1091/226 NEW PETCHBURI RD., MAKKASON, RAJCHATHEWI, BANGKOK 10400 THAILAND
TEL : +662-2530393, +662-253-4914, +662-253-4245, +662-253-9066
FAX : +662-2539067, +662-6516115 

Pongsak Fusiri

Mobile : +699-224-1122

website: www.thaivictory.co.th

E-mail :  pongsak.tvc@gmail.com,

              tvc.thaivictory@gmail.com

Visitors: 95,401