>

เมนู

เครื่องมือแนะนำ

 • เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน Model.PR2
  0.00 THB
 • Profile Probe PR2/4
  0.00 THB
 • Profile probe PR2/6
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ Model. WS-GP1
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ-Model.-WS-GP2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน รุ่น GP1+WET Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชื้นดิน Model. DL6+ PR2 sensor
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชิ้นดิน Model. GP+ML3
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดิน Model. ML3 Theta Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน Model. WET-2-Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดิน Model. SM150 Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสง Model. BF5
  0.00 THB

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป-อุปกรณ์

 • Table Top Micro Ultracenttrifuge/Hitachi
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่าง รุ่นประหยัด
  0.00 THB
 • เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่าง ขนาดใหญ่
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ
  0.00 THB
 • เครื่องกวนแยกตะกอน
  0.00 THB
 • เครื่องวัดค่าพีเอสแบบภาคสนาม
  0.00 THB
 • ตู้อบเพาะเชื้อควบคุมอุณภูมิ ชนิดเขย่า
  0.00 THB
 • เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน
  0.00 THB
 • เครื่องระเหยสารละลาย แบบสูญญากาศ
  0.00 THB
 • เครื่องVertex Mixer
  0.00 THB
 • เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบทศนิยม
  0.00 THB
 • เครื่องล้าง ระบบอุลตร้าโซนิค JP.selecta
  0.00 THB
 • ชุดเครื่องย่อยตัวอย่าง และเครื่องกลั่นไนโตรเจน
  0.00 THB
 • เครื่องไมโครโตม
  0.00 THB
 • Hotplate stirrer
  0.00 THB
 • เครื่องออสโมมิเตอร์ Wesco
  0.00 THB
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำอย่างง่าย-แบบโลหะ
  0.00 THB
 • อ่างควบคุมอุณหภูมิ
  0.00 THB

ทางด้านพืชศาสตร์

 • เครื่องสแกนความยาวราก CL-602
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความยาวรากพืช CL-600
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช CI-110
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบกระเป๋าหิ้ว
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม CL-203
  0.00 THB
 • เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบกระเป๋าหิ้ว
  0.00 THB
 • เครื่องวัดการเปิด-ปิด-ปากใบ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดแก๊ส Ethylene CO2, O2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช FMS-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ในใบพืช SPAD 502 Plus
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช Model 3005F01
  0.00 THB
 • เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์
  0.00 THB

ทางด้านธรณี

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน-2
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดและบันทึกค่าความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องทดสอบกำลังแรงเฉือนของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • ชุดศึกษาคุณลักษณะและแยกหมวดหมู่ของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เครื่องวัดอัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

เครื่องมือด้านกีฏวิทยา

 • เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงแนวตั้ง
  0.00 THB
 • เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงแนวนอน
  0.00 THB
 • เครื่องดูดเก็บตัวอย่างแมลงภาคสนาม
  0.00 THB
 • เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดละเอียดแบบอัตโนมัติ
  0.00 THB

เครื่องมือด้านเมล็ดพันธุ์

 • Purity Workboard
  0.00 THB
 • Cirline magnjfier lamp
  0.00 THB
 • Seed Counting Tray
  0.00 THB
 • หลาวสุ่มตัวอย่างเมล็ด
  0.00 THB
 • Grow chamber / NK system
  0.00 THB
 • Hand Screen Shaker
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่าง PERTEN-3310
  0.00 THB
 • เครื่องนับตัวอย่างเมล็ด Count-A-PAK Seed counters
  0.00 THB

ทางด้านสมุทรศาสตร์

 • ใหม่ล่าสุด
  CTD profiler Model SD204
  0.00 THB
 • ยานดำน้ำระดับน้ำลึกแบบควบคุมระยะไกล..
  0.00 THB
 • ยานดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบต่างๆ-WATER-SAMP
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ภาพตัวอย่าง
  0.00 THB
 • อุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดปริมาณ-สาหร่าย-และจำแนกสารพันธุ์
  0.00 THB

เครื่องมือสำรวจนิเวศวิทยาป่าไม้

 • เครื่องวัดความสูงต้นไม้
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความสูงต้นไม้
  0.00 THB
 • เครื่องมือวัดความสูง/ระยะทาง
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความสูงของต้นไม้
  0.00 THB
 • สว่านหาความเพิ่มพูนของต้นไม้
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความหนาของเปลือกต้นไม้
  0.00 THB
 • เทปวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  0.00 THB
 • Clinometer
  0.00 THB

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • เครื่องวัดอัตราเมตาโบลิซึม ประเมินสุขภาพของปะการัง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอน
  0.00 THB
 • Sediment core sampl type Beeker,standard
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง วิเคราะห์โลหะหนัก
  0.00 THB

เครื่องมือด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 • Check Gas Analyzer F-920
  0.00 THB
 • Store Gas Analyzer F-940
  0.00 THB
 • Three Cas Analyzer F-950
  0.00 THB
 • Ripen Gas Analyzer F-960
  0.00 THB

เครื่องมือทางการอาหาร

 • เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม ด้วยระบบอินฟาเรด
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนม
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์​
  0.00 THB
 • เครื่องวัดสี
  0.00 THB
 • เครื่องบดตัวอย่างอาหาร
  0.00 THB

website : บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 
 
 
 
 
http://www.cnrinch.com/  

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องทดลอง (LAB)ทางวิทยาศาสตร์ และมีบริการหลังการขายและรับซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ ในการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวัด ในงานวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร ฯลฯ และทางบริษัทได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือผลิตภัณฑ์ มากมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลามากกว่ากว่า ๒๓ ปี เน้นและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าพร้อมการให้บริการหลังการขาย

 
Visitors: 38,726