เมนู

เครื่องมือแนะนำ

 • ครื่องวัดความชื้นดิน Model. ML3 Theta Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน Model. WET-2-Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดิน Model. SM150 Kit
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน Model.PR2
  0.00 THB
 • Profile Probe PR2/4
  0.00 THB
 • Profile probe PR2/6
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ-Model.-WS-GP2
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ Model. WS-GP1
  0.00 THB

เครื่องมือธรณี

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน-2
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดและบันทึกค่าความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องวัดความแน่นของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องทดสอบกำลังแรงเฉือนของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • ชุดศึกษาคุณลักษณะและแยกหมวดหมู่ของดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

 • เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เครื่องวัดอัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน
  0.00 THB
  0.00 THB

   

เครื่องมือพืชศาสตร์

 • ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเมล็ด
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเมล็ด-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในลำต้นพืช-2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในลำต้นพืช
  0.00 THB
 • เครื่องวัดและบันทึกการเจริญเติบโต
  0.00 THB
 • เครื่องวัดค่าแก๊ส-Ethylene,-CO2
  0.00 THB
 • เครื่องวัดค่า-ออกซิเจน
  0.00 THB

ทั่วไป

 • Electrophoresis
  0.00 THB
 • Flame-Photometer
  0.00 THB
 • กล้องจุลทรรศน์-กำลังขยายสูง
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำแบบแก้ว
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบกระเป๋าหิ้ว
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง
  0.00 THB
 • เครื่องกลั่นน้ำ-แบบโลหะ
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ-แบบอัตโนมัติ
  0.00 THB
 • เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน
  0.00 THB
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำหมุนเวียน
  0.00 THB
 • ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ
  0.00 THB
 • ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ
  0.00 THB

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ใน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ห้องทดลอง (LAB) ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ ในการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวัด ในงานวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร ฯลฯ และทางบริษัทได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือผลิตภัณฑ์ มากมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลามากกว่ากว่า ๒๓ ปี เน้นและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าพร้อมการให้บริการหลังการขาย

Visitors: 392