• เครื่องวัดอัตราเมตาโบลิซึม ประเมินสุขภาพของปะการัง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอน
  0.00 THB
 • Sediment core sampl type Beeker,standard
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง วิเคราะห์โลหะหนัก
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้
  0.00 THB
 • เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติโพลบ CD650
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตะกอนดินแบบ Ekman Grab Sampler
  0.00 THB
 • เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำ HONDEX
  0.00 THB
 • เครื่องวัดความขุ่น
  0.00 THB
 • จานวัดความขุ่นของน้ำ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำแบบมัลติโพลบ
  0.00 THB
 • แพลงก์ตอนเนต
  0.00 THB
 • เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำ
  0.00 THB
 • เครื่องโยกดูดเก็บน้ำจากบ่อ
  0.00 THB
 • เครื่องดูดเก็บกักตะกอน
  0.00 THB
 • Baller Sampler 19 mm ,95cm
  0.00 THB
 • Bailer Sample 250 ml. set
  0.00 THB
 • เครื่องดูดเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อลึก 9 เมตร
  0.00 THB
 • เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดแสง-Lux-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างในสารละลาย-Ph-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องวิเคราะห์การนำไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว-Conductity-Meter
  0.00 THB
 • เครื่องเก็บตัวอย่างดินในแม่น้ำ
  0.00 THB
 • เครื่องวัดค่าออกซิเจนแบบกระเป๋าหิ้ว-Oxygen-Meter
  0.00 THB

Visitors: 95,399