เกี่ยวกับ ไทยวิกตอรี่

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ  จำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ที่ใช้ใน ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องทดลอง (LAB) ต่างๆ  หรืองานด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ทางการอาหาร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,วิทยาศาสตร์ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ทางการเกษตร  ฯลฯ และทางบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด ได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในต่างประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้น อีกหลายแบบ

Visitors: 22,711