>

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน

รหัสสินค้า : cat2Product7sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

รายละเอียดสินค้า

  • Requires minimal maintenance
  • Heavy-duty use
  • Features 99 minute digital timer/clock, tolerance, 0.1 second
  • Each unit is test run and serialized prior to shipment
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 34,376