เครื่องวัดการเปิด-ปิด-ปากใบ

รหัสสินค้า : cat3Product4sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

เครื่องวัดการเปิด-ปิด-ปากใบพืช Delta-T รุ่น AP4


การเปิด-ปิดปากใบของพืชเป็นกระบวนการที่สาคัญในการสร้างอาหารของพืช เกิดขึ้นที่ปากใบ

(stomata) ซึ่งทำหน้าที่หลักในการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเพื่อสร้างอาหาร และในขณะเดียวกันเกิดการสูญเสียน้ำจากกระบวนการคายน้ำ ซึ่งพืชจะควบคุมระดับน้ำภายในต้นพืชผ่านทางปากใบ เพื่อให้เกิดความสมดุล


สาธิตการใช้เครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช

รุ่น AP4 ยี่ห้อ Delta-T ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยวิทยากร นายธนเทพ ดวงจันทร์

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
สินค้าที่สนใจสอบถาม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 90,638