เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช CI-110

รหัสสินค้า : cat3Product11sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

เครื่องวัดความเข้มแสงและดัชนีทรงพุ่มพืช

Plant Canopy Imager CI-110

captures wide-angle canopy images

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
สินค้าที่สนใจสอบถาม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 87,863