>

เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช FMS-2

รหัสสินค้า : cat3Product18sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำในใบพืช FMS-2

  • ระบบมอดูเลตพัลส์
  • การออกแบบสนามขนาดกะทัดรัด
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชดเชยอุณหภูมิ
  • ตั้งโปรแกรมโดย Hansatech Scripting Language (HSL)
  • คลิปหนีบใบไม้พร้อมเซ็นเซอร์ PAR / อุณหภูมิในตัว
  • ระบบแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้
  • ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของWindows®
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 34,379