เครื่องวัดดัชนีทรงพุ่มพืชไม้ยืนต้น

รหัสสินค้า : cat3Product28sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • เครื่องวัดโครงสร้างทรงพุ่มพืชและความเข้มแสง
  • ที่สามารถคำนวณค่าดัชนีโครงสร้างทรงพุ่มไม้ต้น และดัชนีการกระจายของแสงได้
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 15,420