เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน รุ่น GP1+WET Kit

รหัสสินค้า : cat4Product07sku

ราคา

0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความชื้น อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน รุ่น GP1+WET Kit


ta-T Devices

 

1.            เป็นเครื่องวัดความชื้นดิน,ค่าอุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดินแบบพกพา ชนิดอ่านค่าได้โดยตรงจากจอแสดงผล

2.            มีจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร2 แถว สามารถเลือกการแสดงผลได้ ดังนี้

                       แสดงค่าแบบ Soil Temperature ในหน่วย องศาเซลเซียส

                       แสดงค่าแบบ Volumetricwater content ในหน่วย mm-3

                       แสดงค่าแบบ Bulkconductivityในหน่วย mS. m-1

3.            สามารถบันทึกผลการวัดลงในหน่วยความจำภายในเครื่องได้และสามารถส่งผ่านข้อมูลจากหน่วยความจำสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ผ่านข้อต่อแบบ RS 232

4.            สามารถกำหนดข้อมูลกำกับพื้นที่การวัด (a plot identification number)

5.            สามารถกำหนดข้อมูลกำกับจุดที่การวัด (a location number)

6.            มีการแสดงปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในแบบเปอร์เซ็นต์และสัญลักษณ์แสดงบนจอแสดงผลกรณีที่แบตเตอรี่อ่อนกำลัง

7.            โครงสร้างของตัวเครื่องทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน IP54 โดยตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 80 x 40 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 450กรัม และได้รับการ

รับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก (EMC testing) ตามมาตรฐาน EN 61326 class B

8.            มีสายนำสัญญาณส่งผ่านข้อมูลจากหน่วยความจำของเครื่องสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน1 เส้น

9.            มีโปรแกรมช่วยในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งทำงานภายใต้โปรแกรมวินโดว์ จำนวน 1 ชุด

10.     ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ เป็นแหล่งพลังงาน

11.     มีหัววัดค่าความชื้นดิน,อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดินชนิด W.E.T. Sensorจำนวน 1 อัน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

               วัดค่าความชื้นดินในแบบ Volumetric soilmoisture content (m3 m-3 ) โดยมีช่วงการวัดค่าความชื้นดิน 0 ถึง 1.0 m3 m-3 

                และมีค่าความ   ผิดพลาด(Accuracy) ± 0.03 m3m-3

                วัดค่า Bulk conductivity ได้ในช่วง 0 ถึง 200 mS.m-1 โดยมีค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±10 mS.m-1                                      วัดค่า Temperature ได้ในช่วง -5 ถึง 50 องศาเซลเซียสโดยมีค่าความผิดพลาด(Accuracy) ± 1 องศาเซลเซียส

                 มีช่วงเวลาในการตอบสนองตลอดช่วงการวัดไม่เกิน5 วินาที

       มีความทนทานสูง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

12.     มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

13.     มีกระเป๋าบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการใช้งานภาคสนาม จำนวน 1 ใบ

14.     รับประกันคุณภาพการใช้งานนาน 1 ปี 

15.     ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
สินค้าที่สนใจสอบถาม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 90,640